Personen met specifieke behoeften

Het Museum is volledig aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit en rolstoelen.
Gratis parkeerplaatsen en een bus drop-off bevinden zich dichtbij het museum.
De omgeving is ingericht voor de PBM (Personen met beperkte mobiliteit).

Bezoeken, activiteiten en erfgoedworkshops zijn speciaal ontworpen voor personen met specifieke behoeften
(nieuwkomers, bewoners van bejaardentehuizen, bezoekers met een verstandelijke beperking, doven, slechthorenden, visueel gehandicapten …).

Vanaf 2020 biedt het museum een ??cursus in gebarentaal alsook een cursus gemakkelijk te lezen.